Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2016: Випуск 2 «Модель» у металінгвістичній системі теоретичних постулатів. Анотація   PDF
N. Ivanitskaya
 
2016: Випуск 2 Інноваційні іменникові утворення з префіксоїдами квантитативно-оцінної семантики. Анотація   PDF
V. Oleksenko
 
2017: Випуск 3 Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики. Анотація   PDF
K. Bliznyuk
 
2016: Випуск 2 Аналітичні засоби вираження фазового починального значення в українській мові. Анотація   PDF
M. Ivanovich
 
2016: Випуск 2 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 3 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 3 Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 3 Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика. Анотація   PDF
K. Horodenska
 
2017: Випуск 3 Діалектизм «плай» у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові». Анотація   PDF
V. Greshchuk
 
2016: Випуск 2 Демінутивні дієслівні форми як засоби вираження оцінки в українській мові. Анотація   PDF
O. Khaliman
 
2017: Випуск 3 Деривационный супплетивизм как проявление нарушения симметрии в языковой системе. Анотація   PDF (Русский)
O. Radchuk
 
2016: Випуск 2 До питання аналітизму другорядних членів речення в академічній граматиці. Анотація   PDF
H. Kutnia
 
2017: Випуск 3 Дослідження імплікосфери морфологічних категорій як завдання сучасної лінгвопоетікі. Анотація   PDF (Русский)
O. Skorobogatova
 
2017: Випуск 3 Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім ↔ поетонімосфера → текст. Анотація   PDF
E. Kravchenko
 
2017: Випуск 3 Знавець сучасної української термінології. Анотація   PDF
A.P. Zahnitko
 
2016: Випуск 2 Кольорова мапа роману «Криничар» Мирослава Дочинця у Mathematica. Анотація   PDF
I. Danyliuk
 
2017: Випуск 3 Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі. Анотація   PDF
O. Gorbach
 
2017: Випуск 3 Концептуальне слово як компонент текстово-образної універсалії фольклорного дискурсу. Анотація   PDF
T. Betsenko
 
2017: Випуск 3 Метафора як об'єкт вивчення лінгвометафорологіі: стан і перспективи. Анотація   PDF (Русский)
S. Kurash
 
2017: Випуск 3 Метафорика тексту «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова. Анотація   PDF
O. Mykytyuk
 
2016: Випуск 2 Моделі вираження посесивного результативного пасиву в українській мові. Анотація   PDF
L. Popovich
 
2016: Випуск 2 Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»). Анотація   PDF
V. Greshchuk
 
2016: Випуск 2 Моделювання процесу творення слова в дериватології. Анотація   PDF
V. Greshchuk
 
2016: Випуск 2 Моделювання процесу утворення словосполучень сучасної української мови: концептуальні засади. Анотація   PDF
M. Balko
 
2016: Випуск 2 Морфосинтаксичні моделі речень з партиципами в сучасній німецькій мові. Анотація   PDF
O. Borovska
 
1 - 25 з 55 результатів 1 2 3 > >>