Пошук


 
Номер Назва
 
2016: Випуск 2 Моделювання процесу утворення словосполучень сучасної української мови: концептуальні засади. Анотація  PDF
M. Balko
 
2016: Випуск 2 Предикатеми у простому реченні: визначення, типологія та механізми моделювання. Анотація  PDF
O. Kulbabska
 
2016: Випуск 2 Синтаксичні моделі слоганів в українському політичному дискурсі. Анотація  PDF
N. Kondratenko
 
2016: Випуск 2 Типологія локатива у структурі речення: особливості реченнєвого моделювання. Анотація  PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 2 Аналітичні засоби вираження фазового починального значення в українській мові. Анотація  PDF
M. Ivanovich
 
2016: Випуск 2 Морфосинтаксичні моделі речень з партиципами в сучасній німецькій мові. Анотація  PDF
O. Borovska
 
2016: Випуск 2 «Модель» у металінгвістичній системі теоретичних постулатів. Анотація  PDF
N. Ivanitskaya
 
2016: Випуск 2 Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»). Анотація  PDF
V. Greshchuk
 
2016: Випуск 2 Моделювання процесу творення слова в дериватології. Анотація  PDF
V. Greshchuk
 
2016: Випуск 2 Специфіка моделювання негативнооцінних фразем (на матеріалі української, російської й англійської мов). Анотація  PDF
Zh. Krasnobayeva-Chorna
 
2016: Випуск 2 Кольорова мапа роману «Криничар» Мирослава Дочинця у Mathematica. Анотація  PDF
I. Danyliuk
 
1 - 11 з 11 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо