Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Науковий редактор
Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна)
Відповідальний секретар
Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (Україна)
Технічний секретар
Інна Аксьонова, аспірант (Україна)

Члени редколегії
Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна);
Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна);
Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія);
Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія);
Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь);
Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща);
Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія);
Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (Україна);
Наталія Овчаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна).