Вступ

Автор(и)

  • A. Zahnitko Донецький національний університет

Анотація

У третьому випуску «Граматичних студій» у відповідних розділах поглиблювано вже традиційні для студійованих у рамах донецької граматичної школи питання теорії мови, моделювання на різних мовних ярусах, сконцентровано увагу на знакових проблемах теоретичної морфології й теоретичного синтаксису, теоретичного словотвору й теоретичної лексикології, опрацьовувано питання аксіологічної прагматики. Особливу увагу сконцентровано на проблемах розгляду метафори як об‘єкта вивчення лінгвометафорології та дослідження дериваційного суплетивізму як вияву порушення симетрії в мовній системі. Актуальними є студіювання з питань співвідношення граматичного стандарту української мови та сучасної практики, розгляд частиномовної кваліфікації індексальних знаків (у романі В. Шкляра «Чорний ворон»), встановлення функційно-семантичного потенціалу вокативних речень в українських байках ХІХ ст. і з‘ясування функційно-стильових виявів актуалізованих сполучників в українській літературній мові початку ХХІ ст. Значущими є також простеження явища аглютинації в системі службових частин мови, визначення напрямів взаємодії дієслівних категорій із послідовним аналізом часових форм у цьому вимірі. Окремо студійовано гендерні властивості окремих частин мови та особливості тлумачення і кваліфікації невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві. Напрями реалізації різних номіналізаційних тенденцій схарактеризовано через ґрунтовне вивчення номіналізації дієслів в українській, російській та польській мовах.

Біографія автора

A. Zahnitko, Донецький національний університет

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті