Метафора як об'єкт вивчення лінгвометафорологіі: стан і перспективи.

Автор(и)

  • S. Kurash Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь)

Ключові слова:

метафора, метафорологія, термін, концепт

Анотація

У статті подано типологійний огляд дефініцій та описів поняття «метафора», наведених у лексикографічних виданнях ХХ-ХХІ ст., а також проаналізовано функціонування цієї термінологічної лексеми в сучасних дискурсивних практиках, у тому числі поза власне термінологічною функцією. Виявлено, що метафора – це не просто термін, не просто мовний засіб, а складний і семантично амбівалетний концепт, характерний для мовної (і метамовної) свідомості освіченого носія російської мови. Тому завдання фіксації всього обсягу концептуального наповнення аналізованої термінологічної лексеми не можна визнати вирішеною повною мірою. Це одна з перспектив як для наукової (термінологічної) лексикографії, так і для теоретичної метафорології

Біографія автора

S. Kurash, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь)

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри білоруської та російської філології

Посилання

Андреев 1995: Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения / А.Н. Андреев. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с.

Андреев 2000: Андреев А.Н. Психика и сознание: два языка культуры / А.Н. Андреев. – Минск: БГУ, 2000. – 233 с.

Андреев 2003: Андреев А.Н. Философия литературы: учебное пособие для студентов и магистрантов вузов / А.Н. Андреев. – Минск: Электронная книга БГУ, 2003. – Режим доступу: http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev3.pdf.

Аристотель 1983: Аристотель. Поэтика / Аристотель // Аристотель. Собр. соч. в 4 томах. – Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 645 – 686.

Арутюнова 1990: Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д.Арутюнова // Теория метафоры: сборник; общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5 – 32.

Корнилов 2003: Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О.А. Корнилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.

Кулиев 1987: Кулиев Г.Г. Метафора и научное познание / Г.Г. Кулиев. – Баку: Элм, 1987. – 156 с.

Кураш 2015: Кураш С.Б. Понятие «метафора»: лексикографирование vs. дискурсивные практики / С.Б. Кураш // Лексикография и коммуникация – 2015 : материалы I Междунар. науч. конф.; под ред. А.П. Седых. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. – С. 45-54.

Лагута 2003: Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / О. Н. Лагута. – Новосибирск, 2003. – Ч. 1. – 113 с.

Национальный: Национальный корпус русского языка. – Режим доступа: http://ruscorpora.ru.

Ричардс 1990: Ричардс А.А. Философия риторики / А.А. Ричардс // Теория метафоры: сборник / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М.: Прогресс, 1990. – С. 44 – 67.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ І. Теорія мови