Частиномовна кваліфікація індексальних знаків у романі В. Шкляра «Чорний ворон».

Автор(и)

  • V. Zhelyzkova Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Ключові слова:

знак-індекс, частина мови, дейксис, егоцентрик, рефлексивний символ

Анотація

У статті висвітлено сутність поняття «знак-індекс», наведено основні підходи до класифікації лінгвосеміотичних одиниць цього типу, визначено морфологічний статус індексальних знаків роману В. Шкляра «Чорний ворон» та встановлено частотну динаміку їхнього функціонування.

Біографія автора

V. Zhelyzkova, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Посилання

Апресян 1986: Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная картина мира / Ю. Д. Апресян // Семиотика и информатика. Вып. 28. – М., 1986. – С. 272-298.

Арзамасцева 2009: Арзамасцева И. В. Семиотика : учебное пособие к лекционным занятиям для студентов специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост. И. В. Арзамасцева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 89 с.

Гулюта: Гулюта Ю. В. Символ в рекламных коммуникациях [Электронный ресурс] / Ю. В. Гулюта // Режим доступа : asu.ru/files/documents/00003343.pdf ; Название с экрана.

Мечковская 2004: Мечковская Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура : Курс лекций / Н. Б. Мечковская. – М. : Academia, 2004. – 432 с.

Падучева 2011: Падучева Е. В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего / Е. В. Падучева // Вопросы языкознания. – 2011. – № 3. – С. 3-18.

Падучева: Падучева Е. В. Эгоцентрические единицы языка и режимы интерпретации [Электронный ресурс] / Е. В. Падучева // Режим доступа : http://www.dialog- 21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/PaduchevaEV.pdf ; Название с экрана.

Пирс 2000: Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. – М. : Логос, 2000. – 448 с.

Просяннікова 2012: Просяннікова Я. М. Індексальність як засіб реалізації знаковості художнього порівняння / Я. М. Просяннікова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2012. – Вип. 26. – С. 281-283.

Селіванова 2010: Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2010. – 844 с.

Уланович 2010: Уланович О. И. Взаимосвязь языковых знаков и когниций в лингвокогнитивном моделировании ментальных процессов / О. И. Уланович // Наука о языке и Человек в науке : Сб. науч. тр. – Таганрог : ТГПИ, 2010. – Т. 2. – С. 259–265.

Успенский 2011: Успенский Б. А. Дейксис и вторичный семиозис в языке / Б. А. Успенский // Вопросы языкознания. – 2011. – № 2. – С. 3-30.

Шкуркіна: Шкуркіна В. М. Семіотичний аналіз рунічної культури [Електронний ресурс] / В. М. Шкуркіна // Режим доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura37/13.pdf ; Назва з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики