Явища аглютинації у системі службових слів.

Автор(и)

  • A. Luchyk Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Ключові слова:

службові слова, сполучникові еквіваленти слова, від прийменникові конструкції, аглютинація, трансформаційні процеси

Анотація

Схарактеризовані процеси творення сполучникових еквівалентів слова від прийменникових конструкцій прийменниково-іменникового походження. Встановлено, що трансформаційні процеси у сфері службових слів часто пов‘язані з активізацією в українській мові явищ аглютинації, поява яких у флективній мові може бути зумовлена або нагадуванням найдавніших способів творення слів, або під впливом позамовних чинників, або обома зазначеними факторами.

Біографія автора

A. Luchyk, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філологічних наук, професор кафедри загального і слов‘янського мовознавства

Посилання

Валгина 2004: Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке / Н. С. Валгина. – Москва: Логос, 2003. — 304 с. – (Учебник XXI века). Лучик 2014 а): Лучик А. А. Зауваги щодо подальшого розвитку граматичного вчення / А. А. Лучик // Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття С. І. Дорошенка. – Харків, 2014. – С. 40-43.

Лучик 2014 б): Лучик А. А. Зауваги щодо створення граматики мовних процесів / А. А. Лучик // Магістеріум: Мовознавчі студії. – Вип. 57. – Київ: ВПЦ НаУКМА, 2014. – С. 48-51.

Пешковский 1935: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – Москва: Гос. учебное изд-во, 1935. – 452 с.

Потебня 1922: Потебня А. А. Полное собрание сочинений. Т.1: Мысль и язык / А. А. Потебня ; Вступ. ст., подгот. текста В. И. Харциев. – 4-е изд., пересмотр. и испр . – Одесса : Госиздат Украины, 1922 . – 188 с. – XXIX(I).

Рогожникова 1991: Рогожникова Р. П. Словарь эквивалентов слова: наречные, служебные, модальные единства / Р. П. Рогожникова. – Москва: Рус яз., 1991. – 254 с.

Скриник 2009: Скриник Г. В. Слова і лексикалізовані сполуки із займенниковим компонентом що в українській мові / Г. В. Скриник. – Кіровоград: ЛОВ, 2009. – 136 с.

Соссюр 1998: Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Ф. де Сосюр. – Київ: "Основи", 1998. — 324 с.

Ворр 1833: Ворр F. Vergleichende Grammatik des. Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen, 2 AufL, Bd 1 – 3 / F. Ворр. – Berlin, 1833. – 758 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики