Про гендерні властивості деяких частин мови.

Автор(и)

  • V. Trub Інститут української мови НАН України

Ключові слова:

питальний займенник, вказівний займенник, граматичний рід, узгодження, гендер, вокативна функція

Анотація

У роботі розглянуто гендерні особливості функціонування займенників, іменників, дієслів. Показано, що питальним займенникам хто?, що? притаманні незмінні граматичні значення роду та числа. В той же час їхні граматичні властивості змінюються, коли вони вживаються у складі займенникових комплексів, утворених їх поєднанням з різними формами вказівних займенників. Такі комплекси можуть, зокрема, вказувати на будь-яку особу незалежно від її гендерної характеристики. Показано, що аналогічні властивості притаманні іменним формам у множині, утвореним від іменників чоловічого роду при їх вживанні у вокативній функції, а також дієсловам минулого часу.

Біографія автора

V. Trub, Інститут української мови НАН України

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики

Посилання

Вихованець 2004: Вихованець І.Р. Займенник / І.Р. Вихованець // Українська мова. Енциклопедія. Видання друге, виправлене і доповнене. – Київ: Видавництво ―Українська енциклопедія‖ ім. М. П. Бажана, 2004. − С.188-189.

Вихованець 2004б: Вихованець І.Р. Узгодження / І.Р. Вихованець // Українська мова. Енциклопедія. Видання друге, виправлене і доповнене. – Київ: Видавництво ―Українська енциклопедія‖ ім. М. П. Бажана, 2004. − С. 698.

Падучева 1977: Падучева Е.В. Понятие презумпции в лингвистической семантике / Е.В. Падучева // Семиотика и информатика. – М., 1977. – Вып. 8. – С. 91 – 125.

Падучева 1979: Падучева Е.В. Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении / Е.В. Падучева // НТИ. − Сер. 2. – 1979. − № 9.

Падучева 1985: Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесѐнность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений) / Е.В. Падучева. – М.: Наука, 1985. − 272 с.

Труб 1991: Труб В.М. Об одном подходе к исчислению типов объектных означаемых / В.М. Труб // Предв. публикации Института русского языка АН СССР. – М., 1991. – Вып. 181. – 49 с.

Труб 2006: Труб В.М. Про гендерні особливості деяких частин мови / В.М. Труб // UCRAINIKA II. SOUČÁSNÁ UCRAJINISTIKA. Problémy jazyka, literatuty a kultury. 1 část. Sborníik članků. 3 Olomoucké symposium ukrajinistů středni a východni Evropy. Olomouc 24. – 26. srpna. 2006.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики