Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики.

Автор(и)

  • K. Bliznyuk Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Ключові слова:

опозиція, семантичні відношення, лексема, сема, семантичне мікрополе, лексико- семантичне поле

Анотація

У статті розглянуто історію виникнення та розвитку теорії опозицій. Виявлено, що для дослідження лексичного рівня мови найпродуктивнішим є аналіз опозицій за відношеннями між їхніми членами, а також за спільністю морфологічних і семантичних показників. Обґрунтовано ефективність опозиційного методу шляхом застосування його для вивчення відношень між елементами семантичного мікрополя «піднесення» як структурної частини лексико-семантичного поля «патріотизм» в українській мові.

Біографія автора

K. Bliznyuk, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

аспірант

Посилання

Іваненко 2007: Іваненко Н. В. Лексико-семантичне поле добро в українській та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. філол. наук : 10.02.17 / Н. В. Іваненко ; Київський національний лінгвістичний університет (Київ). – К. : КНЛУ, 2007. – 20 с.

Кантино 1972: Кантино Ж. П. Сигнификативные оппозиции / Ж. П. Кантино // Принципы типологического анализа языков различного строя / отв. ред. Б. А. Успенский. – М., 1972. – С. 61–94.

Кузнецова 1989: Кузнецова Э. В. Лексикология руського языка / Э. В. Кузнецова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1989.– 216 с.

Маркус 1963: Маркус С. Логический аспект лингвистических оппозиций / С. Маркус // Проблемы структурной лингвистики 1963 / отв. ред. С. К. Шаумян. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 47–74.

Пац 2016: Пац Л. І. Словесні семантичні опозиції в системі парадигматичних відношень / Л. І. Пац // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 60. – С.209-212

СУМ 1975: Словник української мови: в 11 т. / ред. І. К. Білодід ... [та ін.] ; Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Т. 6 / ред. А. В. Лагутіна, К. В. Ленець. – К. : Наукова думка, 1975. – 832 с.

Степанов 1975: Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1975. – 312 с.

Трубецкой 1960: Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Н. С. Трубецкой ; пер. с нем. А. А. Холодовича ; ред. С. Д. Кацнельсона. – М. : Изд. иностр. лит., 1960. – 372 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць