Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови.

Автор(и)

  • O. Oleksenko Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Ключові слова:

лексико-словотвірна інновація, дієслова-новотвори, мотивувальні слова, словотвірне значення, словотворчі засоби

Анотація

Розглянуто характерні риси дієслів-новотворів з огляду на загальні тенденції інтелектуалізації й демократизації української мови новітнього періоду. Визначено пріоритетну мотивувальну базу іменників, а також роль інших частин мови у формуванні значень дієслів. Окреслено групи дієслів за найбільш поширеними словотвірними значеннями. Виокремлено специфічні словотворчі засоби у сфері дієслівних інновативів.

Біографія автора

O. Oleksenko, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

Посилання

Клименко 2008: Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Лексико-словотвірні інновації 2009: Лексико-словотвірні інновації (2007): словник / К. Коротич, С. Лук‘яненко, А. Нелюба та ін.; за ред. А. Нелюби. – Х. : ХІФТ, 2009. – 172 с.

Нелюба 2007: Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2004 – 2006): словник / А. Нелюба, С. Нелюба. – Х. : Майдан, 2007. – 144 с.

Нелюба 2010: Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2008 – 2009): словник / А. Нелюба. – Х. : ХІФТ, 2010. – 116 с.

Нелюба 2015: Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (2014): словник / А. Нелюба, Є. Редько. – Х. : ХІФТ, 2015. – 220 с.

Олексенко 2016: Олексенко О.А. Інновативні субстантиви з абстрактним значенням як вияв інтелектуалізації та демократизації мови / О.А. Олексенко // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук. праць Харківського нац. педаг. ун-тету імені Г.С. Сковороди. – Хапрків, 2016. – Вип. 42. – С. 65-71.

Стишов 2003: Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): автореф. дис. док. філол. наук: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України / О. А. Стишов. – К., 2003. – 34 с.

Стишов 2005: Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ) / О. А. Стишов. – 2-е вид., перероблене. – К. : Пугач, 2005. – 388 с.

Струганець 2002: Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття / Л. В. Струганець. – Тернопіль : Астон, 2002. – 318 с.

Тараненко 2003: Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови ( з кінця 1980-х рр.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 32 – 33.

Тараненко 2015: Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / О. О. Тараненко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.

Шевченко 2002: Шевченко Л. І. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія: автореф. дис. док. філол. наук: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України / Л. І. Шевченко. – К., 2002. – 36 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Словотвір: напрями, аспекти дослідження