Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі.

Автор(и)

  • O. Gorbach Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Ключові слова:

прецедентне власне ім‘я, ономастикон, сатиричний ефект, гумор, сатирична конотація

Анотація

У статті визначено специфіку використання прецедентних власних імен в українських прозових художніх творах сатирично-гумористичного спрямування; проаналізовано їхні лексико-семантичні й виражальні можливості, сатиричний потенціал, несподівані авторські експерименти. Виокремлено художні засоби, у яких комічну інтенцію виявляють прецедентні власні імена українських прозових сатирично- гумористичних творів кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Біографія автора

O. Gorbach, Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірант кафедри української мови

Посилання

Гудков 1997 : Гудков Д. Прецедентное имя. Проблемы денотации, сигнификации и коннотации // Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации : сб. статей / Д. Б. Гудков. – М., 1997. – С. 116- 129.

Гудков 2003 : Гудков Д. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М. : Гнозис, 2003. – 288 с.

Ермолович 2001 : Ермолович Д. Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имен собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода / Д. И. Ермолович. – М. : Валент, 2001. – 200 с.

Захаренко 1997 : Захаренко И. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов / И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Д. В. Багаева // Язык. Сознание. Коммуникация : сб. статей. – М. : Филология, 1997. – Вип. 1. – С. 83-84.

Караулов 2002 : Караулов Ю. Русский язык и языковая личность / Ю. М. Караулов. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 264 с.

Костомаров 1996 : Костомаров В. Прецедентный текст как редуцированный дискурс / В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова // Язык как творчество. – М. : Институт русского языка РАН, 1996. – С. 297-302.

Красных 1998 : Красных В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? / В. В. Красных. – М. : Диалог МГУ, 1998. – 286 с.

Красных 2002 : Красных В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / В. В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу