Метафорика тексту «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова.

Автор(и)

  • O. Mykytyuk Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

метафора, метафорика тексту, мовна картина світу, Дмитро Донцов

Анотація

Охарактеризовано процеси метафоризації з урахуванням соціокультурних чинників; показано метафору як маркер-відбивач індивідуально-авторської картини світу; подано структурно-семантичну характеристику метафори; з‘ясовано історієтвірну та державотвірну функцію метафори в науково-публіцистичному тексті; відтворено мовно-історичне тло, що є базою для розуміння метафорики тексту.

Біографія автора

O. Mykytyuk, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Ващенко 1985: Ващенко В. С. Народно-образні слова у поезіях Т. Г. Шевченка / В. С. Ващенко // Мовознавство. – 1985. – № 2. – С. 33 – 37.

Ващенко 1979: Ващенко В. С. Українська лексикологія. Семантико-стилістична типологія слів / В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1979. – 126 с.

Голубовська 2004: Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / І. О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с. – (Монографія, 2-е вид., випр. і доп.).

Донцов 2011: Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. – Львів–Київ : Накладом Ю. Криворучка, 2011. – 160 с.

Дядченко 2016: Дядченко Г. Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ – початку ХХІ століття / Г. Дядченко / Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 112 – 123.

Кононенко 2002: Кононенко В. Слово-образ і слово-ідея: Шевченкові архетипи / В. Кононенко // Кононенко В. І. Мова. Культура. Стиль. – К.–Івано-Франківськ, 2002. – С. 251 – 264. – (Збірник статей).

Кравець 2012: Кравець Л. В. Динаміка концептуальної метафори в мові української поезії ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. В. Кравець. – Київ, 2012. – 36 с.

Лисиченко 2011: Лисиченко Т. Ю. Динаміка метафори в ідіолекті М. Т. Рильського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. Ю. Лисиченко. – Харків, 2011. – 20 с.

Мазурик 1995: Мазурик Д. Волюнтативна функція політичної метафори / Д. Мазурик // Мова та її функціонування. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 25. – Львів: Видавництво «Світ», 1995 – С. 10 – 13.

Мойсієнко 2006: Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша / А. К. Мойсієнко. – К. : Видавництво «Сталь», 2006. – 304 с. – (Монографія).

Серебренников 1988: Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

Селіванова 2011: Селіванова О. О. Когнітивна лінгвістики / О. О. Селіванова // О. О. Селіванова. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 234 – 238.

Селіванова 2011: Селіванова О. О. Метафора / О. О. Селіванова // О. О. Селіванова. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 388 – 393.

Ставицька 1996: Ставицька Л. О. Естетика слова у художній літературі 20-30 рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. О. Ставицька. – К., 1996. – 52 с.

Сучасна 1973: Сучасна українська літературна мова. Стилістика. / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1973. – 588 с.

Ткаченко 2006: Ткаченко О. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) / О. Ткаченко. – К. : Грамота. – 2006. – 240 с.

Харчук 2010: Харчук Р. Що таке метафора / Р. Харчук // Дивослово. – 2010. – № 4. – С. 16 – 17.

Шаповалова 2003: Шаповалова Г. Експресивні словосполучення як інструмент образного мислення журналіста / Галина Шаповалова // Урок Української. – 2003. – № 11–12. – С. 21 – 26.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу