Діалектизм «плай» у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові».

Автор(и)

  • V. Greshchuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

діалектизм, плай, словникова стаття, словник «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові», лексико-семантичний варіант, значення слова

Анотація

У статті проаналізовано семантико-функційні особливості гуцульського лексичного діалектизму плай та похідних від нього в українській художній мові. На основі лексикографічного опрацювання діалектизму плай у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» охарактеризовано його лексико- семантичну структуру та образні функції в мові української художньої літератури.

Біографія автора

V. Greshchuk, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови

Посилання

ВТССУМ 2001: Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ ― «Перун», 2001. – 1440 с.

Горбач 1997: Горбач Олекса. Південнобуковинська гуцульська говірка й діялектний словник с. Бродина, пов. Радівці (Румунія) / ОлексаГорбач // Олекса Горбач. Зібрані статті. VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С.123-275.

Гуцульські говірки 1997: Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я.Закревська. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 1997. – 232 с.

ЕСУМ 2003: Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол.: О.С.Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка. – 2003. – Т.4. – 656 с.

Неґрич 2008: Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови / Микола Неґрич. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2008. – 224 с.

Словник 2005: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005 – 688 с. Словник 1975: Словник української мови: в 11 т. – Т.VI. – К.: Наук. думка, 1975. – С.832.

Хобзей 2013: Хобзей Н. Гуцульські світи. Лексикон / Наталя Хобзей, Тетяна Ястремська, Оксана Сімович, Ганна Дидик-Меуш. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2013. – 668 с.

Janów 2001: Janów Jan. Słownik huculski / Jan Janów / Opracował i przygotował do druku Janusz Rieger. – Kraków : Wydawnictwo naukowe DWN, 2001. –294 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія та ономастика: актуальні підходи, категорії та аспекти