Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім ↔ поетонімосфера → текст.

Автор(и)

  • E. Kravchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

вiдношення, зв‘язок, макросистема, мiкросистема, надсистема, опозицiя, поетика, поетонiм, поетонiмосфера, текстотворення

Анотація

На пiдставi зiставного дослiдження проведено аналiз поетонiмосфери вiршованих текстiв одно- i рiзносистемних мов. З‘ясовано образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні потенціï поетоніма – поетонiмосфери в поетичних текстах зi спiльною (подібною) тематикою, iдейно-художньою настановою тощо. Виявлено унiверсалiї поетонімології, сконцентрованi у межах: 1) онiм – поетонiмосфера, 2) онiм – текст, 3) поетонiмосфера – текст.

Біографія автора

E. Kravchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Белей 2002: Белей Л.О. Нова украïнська лiтературно-художня антропонiмiя: проблеми теорiï та iсторiï / Л.О. Белей. – Ужгород, 2002. – 176 с.

Карпенко 2012: Карпенко Ю.О, Фомiна Л.Ф, Зубов М.І., Калiнкiн В.М. Одеська ономастична школа / Ю.О. Карпенко, Л.Ф. Фомiна, М.І. Зубов та iн. // Λογος όνομαστική. – Донецк, 2012. – Вып. 4. – С. 98–112.

Оксенов 1937: Оксенов Инн. Маяковский и Пушкин / Инн. Оксенов // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. – М.; Л. : Изд-во Академии Наук СССР, 1937. – Вып. 3. – С. 283–311.

Приймак 2015: Приймак І.В. Антропононiмiкон повiстi Оксани Керч «Наречений» / І.В. Приймак // Записки з ономастики : збiрник наукових праць / ред. кол.: О.Ю. Карпенко (вiдп. ред.) [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 604–609.

Пробштейн 2015: Пробштейн Я. Что сделал Уитмен? Развитие верлибра в американской поэзии: генезис, традиция, современность. К постановке вопроса. – Режим доступу: http://literratura.org/1056-yan-probshteyn-chtosdelal-uitmen.html

Радишевська 2008: Радишевська М., Погребенник В., Михайлюта В., Корольова Т., Трош Т., Гудзенко О. Новий довiдник : Українська мова i лiтература / М. Радишевська, В. Погребенник, В. Михайлюта та iн. – 5-е вид. – К. : Казка, 2008. – 864 с.

Pound 1954: Pound E. Selected Prose 1909–1965 / E. Pound // Ed. William Cookson. – London and New York, 1954. – P. 115–116.

Witemeyer 1969: Witemeyer H. The Poetry of Ezdra Pound. Form and Renewal, 1908–1920 / H. Witemeyer. – Berkeley: U of California P, 1969.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія та ономастика: актуальні підходи, категорії та аспекти