Дослідження імплікосфери морфологічних категорій як завдання сучасної лінгвопоетікі.

Автор(и)

  • O. Skorobogatova Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Ключові слова:

лінгвопоетика, поетична морфологія, лінгвокреаторика, морфологічна категорія, варіативність, парадигма, імплікосфера граматичних категорій

Анотація

Розглянуто головні завдання лінгвопоетики як складової частини сучасних гуманітарних досліджень, схарактеризовано вектори лінгвопоетичних студій у просторі лінгвокреаторики, виділено принципи створення поетичних граматик слов‘янських мов. Варіативність характеризується як підґрунтя поетичної динаміки морфологічного рівня поетичної мови, здатність до трансформацій розглянуто як результат реалізації виражального потенціалу категорій. Стверджується, що поетичний простір здатен актуалізувати не лише окремі форми і значення морфологічних одиниць, але й виділяти загальнокатегорійні значення.

Біографія автора

O. Skorobogatova, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
слов‘янських мов

Посилання

Гик 2013: Гик А. В. Части речи в поэзии М. Кузмина: имя существительное / А. В. Гик // Корпусный анализ русского стиха: Сборник научных статей / Отв. ред. В. А. Плунгян, Л. Л. Шестакова. — М.: Азбуковник, 2013. — С. 119—127.

Гин 1996: Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избранные работы / Яков Иосифович Гин. — СПб.: Академический проект, 1996. — 224 с.

Головин 2010: Головин Е. В. Новая лирика: «мера и путь вопроса» / Е. В. Головин // Фридрих Гуго. Структура современной лирики: От Бодлера до середины двадцатого столетия. – М.: Языки славянских культур, 2010. – С. 322 – 341.

Загнітко 2006: Загнітко А. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Науково-навчальний посібник / Анатолій Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

Лучик 2016: Лучик А. А. Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації / А. А. Лучик // Магістеріум. Вип. 62. – Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 51 – 55.

Секацкий 2011: Секацкий А. Гоголь – откровенное и сокровенное / А. Секацкий // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. XIX век: Сборник. 2-е изд. – СПб.: Лимбур Пресс, Изд-во К. Тублина, 2011. – С. 81 – 110.

Скоробогатова 2012: Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени): Монография / Елена Скоробогатова. – Харьков: НТМТ, 2012. – 480 с.

Скоробогатова 2015: Скоробогатова О. О. Лінгвопоетична спадщина Олександра Опанасовича Потебні в сучасних філологічних розвідках / О. О. Скоробогатова // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип. 3 (82). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 139 – 148.

Хомский 2016: Хомский Н. Избранное / Ноам Хомский, пер. с англ. Сергей Александровский, Вадим Глушаков. – М.: Энциклопедия-ру, Харьков: Фолио, 2016. – 720 с.

Эпштейн 2016-1: Эпштейн М. Н. От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир / Михаил Наумович Эпштейн. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 480 с. – (Серия «Humania»).

Эпштейн 2016-2: Эпштейн М. Н. Поэзия и сверхпоэзия: О многообразии творческих миров / Михаил Наумович Эпштейн. – СПб.: Азбука, 2016. – 480 с. – (Культурный код).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія та ономастика: актуальні підходи, категорії та аспекти