Оволодіння іноземною мовою: комунікативна і когнітивна парадигма.

Автор(и)

  • O.I. Vovk Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

оволодіння іноземною мовою, іншомовна комунікативно-когнітивна компетенція, принципи навчання, спіральний шлях пізнання

Анотація

У статті окреслюється процес оволодіння іноземною мовою (ІМ) із позиції комунікативно-когнітивного підходу. Кінцевою метою вивчення ІМ визначено формування іншомовної комунікативно-когнітивної компетенції студентів. Запропоновані базові принципи оволодіння ІМ, що мають допомогти суб‘єктам пізнання досягти визначеної мети. Ключовим аспектом, який досліджується у статті, є спіральний шлях пізнання: це означає, що в процесі навчання ІМ студенти рухаються від перцепції навчального матеріалу до мовленнєвої продукції через такі етапи, як репродукція, апперцепція, інкубація знань і творча репродукція. Висувається припущення про те, що проходячи означені етапи, студенти розвивають комунікативні й когнітивні здатності та оволодівають відповідними знаннями, навичками і вміннями, що становлять комунікативно-когнітивну компетенцію.

Біографія автора

O.I. Vovk, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології

Посилання

Вовк 2013: Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – 500 с.

Вовк 2014: Вовк О. І. Методика навчання англійської мови: комунікативно-когнітивний підхід / О. І. Вовк. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – 373 с.

Караулов 1987: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 250 с.

Кубрякова 2004: Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

Холодная 2002: Холодная М. А. Психология интеллекта / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с.

Bennett 1993: Bennett, M. J. Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity (revised) // Education for the Intercultural Experience. – Yarmouth, Me. – No. 38. – 1993. – P. 112–122.

Gardner 1983: Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences / H. Gardner. – N.Y. : Avon Books, 1983. – 253 p.

Piaget 1963: Piaget, J. The Origins of Intelligence in Children / J. Piaget. – N.Y. : International Universities Press, Inc., 1963. – 442 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІІ. Методика викладання мови